Essays

Column – De waarde van een mensenjaar

Home - Columns - Politiek en maatschappij - Filosofie en psychologie - Wetenschap - Cursussen - Computer - Diversen | Printversie

(nautische historie zeiltijd - historie stoomtijd - zeilcursus - motorbootcursus - evolutieleer - evolutie mens - groepsgedrag)(Blickensderfer No.8 ©Schrijf.be copywriting)


De waarde van een mensen-levensjaar en van een mensenleven

In 2008 lag er een voorstel van de Raad voor de Gezondheid over de waarde van een mensen-
levensjaar. Bedoeld om tot een kwantificeerbaar gezondheidsbeleid te komen.

Eén jaar van goede gezondheid zou euro 80.000 waard zijn (NRC, 23-09-2008), en meer mag een
behandeling die 1 extra levensjaar oplevert volgens dit voorstel dan ook niet kosten.
Bij een behandeling die statistisch meer extra levensjaren geeft, mogen de jaarkwanta worden opge-
teld. Dat brengt een dure behandeling als een harttransplantatie binnen bereik van de verzekerings-
polis.
Bij dit voorstel spelen carrière, burgerlijke staat of het hebben van kinderen geen rol.


Tot zover het voorstel, en dan nu even doorredeneren.

Een leven wordt kwantificeerbaar De levensverwachting was in 2007 in Nederland voor een man 77 en voor een vrouw 82 jaar. Dus is de waarde van het levens-restant: 25-jarige man (52x80.000) = 4.160.000 euro 65 (12x80.000) = 960.000 25-jarige vrouw (57x80.000) = 4.560.000 65 (17x80.000) = 1.360.000 ▪Tjee zeg, blijken vrouwen toch méér waard te zijn! ▪Ik vrees dat abortus opnieuw op de politieke agenda komt. Pro-life kan hiermee immers de leeftijd van een foetus kwantificeren, en krijgt daarmee de wind in de rug omdat ongeboren leven volgens deze rekenmethode een wel zeer hoge relatieve levenswaarde krijgt. Een ongeboren meisje is immers 82,5 (3 maanden zwanger) x 80.000 = 6.600.000 euro waard. En dat is bijna 7 keer zoveel als een mannelijke 65-plusser...
Ik voorzie dat politici hiermee aan de haal zullen gaan Komen er dwingende regels die bepalen wie recht heeft op behandeling? En zo ja: ▪Hoe gaan wij bepalen hoeveel extra jaren een behandeling oplevert? -Wordt een verzwakte bejaarde of een chronisch zieke lager geclassificeerd dan een 25-jarige die dezelfde behandeling nodig heeft, maar verder gezond is? -Wordt een roker, die een lagere kans heeft op extra jaren, voor elk extra levensjaar geclassificeerd voor dat aantal in halve jaren? ▪Wie gaat de classificatie voor de individuele patiënt bepalen? -De natte droom voor een ambtenaar: Beslissen over leven en dood. (en wil ik dat niet meemaken, heb ik dan nog wel recht op euthanasie? De kosten ervan zijn welis- waar beperkt, maar de berekende extra levenswaarde is zero...) ▪Een "extra jaar gezond leven" vereist volgens mij een definitie van "gezond". -Betekent 1 extra jaar "matig gezond" dan 40.000 euro? ▪Het voorstel schept een precedent. Hoelang gaat het duren voor maatschappelijke waarden deze berekening binnendringen? -Wordt gehuwd met 3 kinderen straks dan meer waard dan ongehuwd, en heeft deze hoeksteen van de samenleving daardoor meer recht op een dure behandeling? -Hoeveel wordt de president-directeur van Unilever meer waard dan de koffie-juffrouw? -Is de fractieleider van een grote partij nu opeens meer waard dan die van een marginale partij omdat hij meer zetels heeft? Of redden wij leven van de marginale fractieleider omdat dat een vrouw is, met het argument dat vrouwen ouder worden en daarmee volgens deze rekenwijze hoger scoren?
Discussie Het wordt tijd voor een nieuwe Camus. Anderzijds moet er natuurlijk wel wat gebeuren om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Maar ligt het dan niet meer voor de hand te selecteren op behandeling dan op een kwaliteit van mensen. Moeten wij ons afvragen wie voor een behandeling in aanmerking komt, dan wel welke behandeling voor de mens in aanmerking komt. De laatste opvatting impliceert dat een behandeling voor iedereen, of voor niemand beschikbaar zou moeten zijn. Overigens verwacht ik dat mensen een verboden behandeling in het buitenland zullen gaan inkopen, wat je weer kunt proberen te bestrijden door verzekeraars bij wet te verbieden uit te keren. Maar ja, vermogende mensen betalen die behandeling dan gewoon uit eigen zak, en komen ermee weg omdat zij in geval van een verbod met succes een beroep zullen doen op Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.
Naar boven Meer essays


# menno kater - Column - De waarde van een mensenjaar
Advertenties